Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

3 Αποτελέσματα

Λειτουργία ασφάλειας - προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ασφάλειας, μπορείτε να προσπαθήσετε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία εάν όλα φαίνονται φυσιολογικά και έχετε ελέγξει ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου.

Γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία ασφάλειας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας, η οποία ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες κάποιου συστήματος ασφαλείας ή το σύστημα πέδησης.

Λειτουργία ασφάλειας - μετακίνηση του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα Normal mode μετά από μηδενισμό του Λειτουργία Ασφάλειας Βλ. εγχειρίδιο μετά από προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου, μπορείτε να μετακινήσετε προσεκτικά το αυτοκίνητο εάν βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο.