Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

6 Αποτελέσματα

Ζώνη ασφαλείας - λασκάρισμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.Λύστε τη ζώνη ασφαλείας όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όλες οι ζώνες ασφαλείας διαθέτουν προεντατήρες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος τεντώνει τη ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση αρκετά ισχυρής σύγκρουσης. Έτσι, η ζώνη ασφαλείας παρέχει πιο αποτελεσματική προστασία στους επιβάτες.

Ζώνη ασφαλείας - πρόσδεση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι επιβαίνοντες που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ειδοποιούνται να προσδέσουν τη ζώνη ασφαλείας τους μέσω μιας ηχητικής και οπτικής υπενθύμισης.

Ζώνη ασφαλείας - εγκυμοσύνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.Οι έγκυες πρέπει να χρησιμοποιούν πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας, αλλά με σωστό τρόπο.

Γενικές πληροφορίες για τις ζώνες ασφαλείας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.