Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

Lane Keeping Aid

5 Αποτελέσματα

Lane Departure Warning (LDW)*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Lane Departure Warning υπάγεται στις λειτουργίες του Driver Alert System - ορισμένες φορές αναφέρεται επίσης ως LDW (Lane Departure Warning).Η λειτουργία αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους και παρόμοιους μεγάλους δρόμους με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να βγει ακούσια από τη λωρίδα του σε ορισμένες περιπτώσεις.

Lane Departure Warning (LDW) - λειτουργία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Lane Departure Warning υπάγεται στις λειτουργίες του Driver Alert System - ορισμένες φορές αναφέρεται επίσης ως LDW (Lane Departure Warning).Η λειτουργία αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους και παρόμοιους μεγάλους δρόμους με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να βγει ακούσια από τη λωρίδα του σε ορισμένες περιπτώσεις.Μπορείτε να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία Lane Departure Warning.

Lane Departure Warning (LDW) - περιορισμοί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Lane Departure Warning υπάγεται στις λειτουργίες του Driver Alert System - ορισμένες φορές αναφέρεται επίσης ως LDW (Lane Departure Warning).Η λειτουργία αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους και παρόμοιους μεγάλους δρόμους με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να βγει ακούσια από τη λωρίδα του σε ορισμένες περιπτώσεις.Ο αισθητήρας της κάμερας για τη λειτουργία Lane Keeping Aid έχει τους ίδιους περιορισμούς με το ανθρώπινο μάτι.

Lane Departure Warning (LDW) - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Lane Departure Warning υπάγεται στις λειτουργίες του Driver Alert System - ορισμένες φορές αναφέρεται επίσης ως LDW (Lane Departure Warning).Η λειτουργία αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους και παρόμοιους μεγάλους δρόμους με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να βγει ακούσια από τη λωρίδα του σε ορισμένες περιπτώσεις.Επικουρικά με το LDW στον πίνακα οργάνων χρησιμοποιούνται έξυπνα γραφικά σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ακολουθούν διάφορα παραδείγματα:

Lane Departure Warning (LDW) - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Lane Departure Warning υπάγεται στις λειτουργίες του Driver Alert System - ορισμένες φορές αναφέρεται επίσης ως LDW (Lane Departure Warning).Η λειτουργία αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους και παρόμοιους μεγάλους δρόμους με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να βγει ακούσια από τη λωρίδα του σε ορισμένες περιπτώσεις.Σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία LDW δεν είναι ενεργή, στον πίνακα οργάνων μπορεί να εμφανιστεί ένα σύμβολο σε συνδυασμό με ένα επεξηγηματικό μήνυμα - ακολουθήστε τη σχετική σύσταση εάν χρειάζεται.