Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

10 Αποτελέσματα

video

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Εκτός από το ρεζερβουάρ, όπως σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη υβριδική μπαταρία, τύπου ιόντων λιθίου.

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου

Το καλώδιο φόρτισης με τη μονάδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης, που συνιστάται από τη Volvo.

Ρεύμα φόρτισης

Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται για φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας καθώς και για προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου. Το καλώδιο φόρτισης ανάμεσα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και μια πρίζα 230 VAC μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικά φορτία έντασης ρεύματος (6-16 A) μέσω της μονάδας ελέγχου.

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου - ασφαλειοδιακόπτης

Η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης που προστατεύει το αυτοκίνητο και το χρήστη από τυχόν ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου - παρακολούθηση θερμοκρασίας

Προκειμένου η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου να φορτίζει με ασφάλεια κάθε φορά, η μονάδα ελέγχου διαθέτει μια ενσωματωμένη συσκευή παρακολούθησης για το ρεύμα φόρτισης.

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας - προετοιμασίες

Πριν να αρχίσει η επαναφόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου, χρειάζεται να γίνουν ορισμένες προετοιμασίες.

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου - μηνύματα κατάστασης

Κατά τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου, η οθόνη στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση κατά τη συνεχή φόρτιση και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

Μακροχρόνια αποθήκευση - πρέπει να θυμάστε τα εξής

Για να μειωθεί η υποβάθμιση της υβριδικής μπαταρίας κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση του αυτοκινήτου, συνιστάται η κατάσταση φόρτισης να παραμένει στο 25%.