Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας - εκκίνηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πως να ξεκινήσετε τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας.

Σημαντικό

Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο φόρτισης, όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης, που συνιστάται από τη Volvo σύμφωνα με το IEC 62196 και IEC 61851 που υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Video thumbnail
          

Πάρτε το καλώδιο φόρτισης από τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε ρευματοδότη 230 VAC. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα.

Ρυθμίστε τη σωστή ένταση ρεύματος φόρτισης (για ρευματοδότη 230 VAC) στη μονάδα ελέγχου.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της λαβής του καλωδίου φόρτισης και στη συνέχεια συνδέστε τη λαβή στο αυτοκίνητο.

Θέση του καλύμματος λαβής του καλωδίου φόρτισης.

Σημαντικό

Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στη βαφή, π.χ. σε δυνατό αέρα, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της λαβής φόρτισης έτσι, ώστε να μην ακουμπά στο αυτοκίνητο.

Το βύσμα-λαβή του καλωδίου φόρτισης κουμπώνει/ασφαλίζει και η φόρτιση αρχίζει μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.

Για να δείτε πόσος χρόνος φόρτισης απομένει:

  • Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί για το φωτισμό προσέγγισης - στον πίνακα οργάνων θα εμφανιστεί ο εκτιμώμενος χρόνος.

Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διακοπεί για λίγο εάν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί:

  • και ανοίξει η πόρτα - η φόρτιση αρχίζει ξανά μετά από 2 λεπτά.
  • χωρίς να ανοίξει η πόρτα - το αυτοκίνητο ξανακλειδώνει αυτόματα, βλ. Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - απ' έξω. Η φόρτιση αρχίζει ξανά μετά από 1 λεπτό.

Σημείωση

Ο φωτισμός προσέγγισης πρέπει να είναι αναμμένος για να φαίνεται ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης. Μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις από το σύστημα του μενού MY CAR.

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα 230 VAC ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη - υπάρχει κίνδυνος η πρίζα 230 VAC να υποστεί ζημιά. Πάντοτε πρέπει πρώτα να διακόπτετε τη φόρτιση και να αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης έπειτα.

Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί (βλ. παρακάτω πίνακα) - ανοίξτε την πόρτα του οδηγού. Τότε ο πίνακας οργάνων φωτίζεται και μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης.

Οι λυχνίες LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση κατά την εξελισσόμενη φόρτιση. Η λευκή, μπλε, κόκκινη και κίτρινη λυχνία ενεργοποιούνται όταν ανάψει ο φωτισμός χώρου επιβατών - παραμένουν αναμμένες για λίγο αφότου ο φωτισμός χώρου επιβατών σβήσει.

Φωτισμός λυχνιών LED

Ερμηνεία

Λευκή, σταθερά αναμμένη

Λυχνία LED

Κίτρινη, σταθερά αναμμένη

Λειτουργία αναμονήςΓια παράδειγμα, αφότου ανοίξει κάποια πόρτα ή δεν ασφαλίσει το βύσμα του καλωδίου φόρτισης. - αναμονή για να αρχίσει η φόρτιση.

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

Φόρτιση σε εξέλιξηΌσο πιο αργά αναβοσβήνουν, τόσο πλησιάζει η πλήρης φόρτιση..

Πράσινη, σταθερά αναμμένη

Η φόρτιση ολοκληρώθηκεΣβήνει μετά από λίγο..

Μπλε χρώμα - αναβοσβήνει ή σταθερά αναμμένη

Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος.

Κόκκινο χρώμα - αναβοσβήνει, σταθερά αναμμένη

Έχει σημειωθεί κάποια βλάβη.

Οι υδρατμοί που δημιουργούνται από το σύστημα κλιματισμού μπορεί να στάζουν κάτω από το αυτοκίνητο κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στην ψύξη της υβριδικής μπαταρίας.


Σας βοήθησε αυτό;