Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου - ασφαλειοδιακόπτης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης που προστατεύει το αυτοκίνητο και το χρήστη από τυχόν ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

Εάν ο ενσωματωμένος διακόπτης γείωσης της μονάδας ελέγχου ενεργοποιηθεί, τότε η ενδεικτική λυχνία του αυτοκινήτου ανάβει με κόκκινο χρώμα - ελέγξτε την πρίζα 230 VAC.

Σημαντικό

Ο διακόπτης γείωσης της μονάδας ελέγχου δεν προστατεύει τον ηλεκτροδότη 230 VAC.


Σας βοήθησε αυτό;