Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου - μηνύματα κατάστασης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κατά τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου, η οθόνη στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση κατά τη συνεχή φόρτιση και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

Οθόνη μονάδας ελέγχου

Κατάσταση

Ερμηνεία

Συνιστώμενη ενέργεια

Η ενδεικτική λυχνία για το ρεύμα φόρτισης (1) σβήνει. Η λυχνία του αυτοκινήτου (5) ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Αναμονή

 • Το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.
 • Η φόρτιση είναι εφικτή, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη από το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

Η τρέχουσα κατανάλωση ρεύματος επισημαίνεται με μια πράσινη ενδεικτική λυχνία (1). Το σύμβολο αυτοκινήτου (5) ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Φόρτιση σε εξέλιξη.

 • Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου έχει αρχίσει τη φόρτιση.
 • Φόρτιση σε εξέλιξη.

Περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

Η ενδεικτική λυχνία για το ρεύμα φόρτισης σβήνει. Η λυχνία του αυτοκινήτου (5) αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

 • Υπάρχει σφάλμα επικοινωνίας ανάμεσα στη μονάδα ελέγχου και το αυτοκίνητο.
 • Ο εξαερισμός για το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου δεν είναι επαρκής, δεν έχει ενεργοποιηθεί ή παρουσιάζει πρόβλημα.
 1. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ή χρησιμοποιήστε άλλο ρευματοδότη 230 VAC.
 2. Επανεκκινήστε τη φόρτιση της μπαταρίας.

Η λυχνία του αυτοκινήτου (5) ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

 • Ο διακόπτης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης έχει ενεργοποιηθεί.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το ρευματοδότη 230 VAC.
 2. Ο διακόπτης γείωσης επαναρυθμίζεται και γίνεται επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου.

Η ενδεικτική λυχνία (1) για το ρεύμα φόρτισης και το σύμβολο σπιτιού (3) αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Η παρακολούθηση θερμοκρασίας έχει ενεργοποιηθεί για το ρευματοδότη 230 VAC.

Επανεκκινήστε τη φόρτιση. Εάν το πρόβλημα επιμένει - απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό.


Σας βοήθησε αυτό;