Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Web browser

Το μενού εμφανίζεται σε κανονική προβολή για την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, αν δεν υπάρχει ανοικτή καρτέλα.

Διαβάστε σχετικά

Enter address

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Settings

Εμφανίζει "Μενού ρυθμίσεων, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο", βλέπε παρακάτω.

Σελιδοδείκτης 1 Σελιδοδείκτης 2 κλπ.

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Αναδυόμενο μενού, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Πιέστε το κουμπί αριθμός 5 στην κεντρική κονσόλα, όταν εμφανίζεται μια σελίδα στην εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, για πρόσβαση στο αναδυόμενο μενού.

Διαβάστε σχετικά

Back

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Forward

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Reload

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Stop

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

New tab

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Close tab

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Zoom in

ή

Zoom out

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Add bookmark

ή

Delete bookmark

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Settings

Εμφανίζει "Μενού ρυθμίσεων, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο", βλέπε παρακάτω.

Μενού ρυθμίσεων, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Πιέστε Settings σε ένα από τα δύο παραπάνω μενού για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

Διαβάστε σχετικά

Bookmarks

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Σελιδοδείκτης 1 Σελιδοδείκτης 2 κλπ.
Rename
Reorder
Delete
Content filtering

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Accept cookies

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Show images
Block pop-ups
Enable JavaScript
Text size

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Large
Medium
Small
Clear browsing data

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

FAV key options

Αγαπημένα

No function
Add/delete bookmark

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

New tab

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Close tab

Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο


Σας βοήθησε αυτό;