Εξωτερική πηγή ήχου μέσω υποδοχής AUX in/θύρας USB

Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρυθμίστε την ένταση ήχου για εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.

Εάν μια εξωτερική πηγή ήχου (π.χ. ένα MP3 player ή iPod®) συνδεθεί στην υποδοχή AUX In, τότε αυτή η πηγή ήχου μπορεί να έχει διαφορετική ένταση ήχου από την εσωτερική ένταση του ηχοσυστήματος (π.χ. ραδιόφωνο). Για να διορθωθεί αυτή η διαφορά, ρυθμίστε την ένταση εισόδου: Στην κανονική προβολή για την πηγή AUX, πατήστε OK/MENU, επιλέξτε AUX input και στη συνέχεια τη ρύθμιση έντασης ήχου Standard ή Boost.

Σημείωση

Εάν η ένταση της εξωτερικής πηγής ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη. Η ποιότητα του ήχου ενδέχεται επίσης να μειωθεί, εάν η μονάδα αναπαραγωγής φορτίζεται, όταν το σύστημα ήχου και πολυμέσων είναι σε λειτουργία AUX. Σε αυτήν την περίπτωση, αποφύγετε τη φόρτιση της μονάδας αναπαραγωγής μέσω του ρευματοδότη 12 V.


Σας βοήθησε αυτό;