Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

5 Αποτελέσματα

Όργανα και χειριστήρια, αριστεροτίμονο μοντέλο - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην επισκόπηση μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι οθόνες και τα χειριστήρια του αυτοκινήτου.

Θέσεις κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί για να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος σε διάφορες λειτουργίες/επίπεδα έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμες οι διάφορες λειτουργίες, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Πυξίδα*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στον εσωτερικό καθρέπτη υπάρχει μια ενσωματωμένη ένδειξη πυξίδας που εμφανίζει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου.

Όργανα και χειριστήρια, δεξιοτίμονο μοντέλο - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην επισκόπηση μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι οθόνες και τα χειριστήρια του αυτοκινήτου.

Volvo Sensus

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Volvo Sensus είναι η καρδιά της προσωπικής σας εμπειρίας Volvo. Το Sensus παρέχει πληροφορίες, ψυχαγωγία και λειτουργίες που απλοποιούν την κατοχή του αυτοκινήτου.