Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

12 Αποτελέσματα

video

Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Πίνακας οργάνων - άδειες χρήσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Το παρακάτω κείμενο συνιστά τη σύμβαση της Volvo με τον κατασκευαστή και παρατίθεται στα Αγγλικά.

Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.

Πίνακας οργάνων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Ρολόι

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ένδειξη του ρολογιού εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.

Χιλιομετρητής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ένδειξη του χιλιομετρητή εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.

Eco guide & Hybrid guide

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι οδηγοί Eco guide και Hybrid guide είναι δύο όργανα στον πίνακα οργάνων που βοηθούν τον οδηγό να οδηγήσει το αυτοκίνητο με τη βέλτιστη οικονομία καυσίμου.Το αυτοκίνητο αποθηκεύει επίσης στατιστικά των ταξιδιών που έχουν πραγματοποιηθεί, τα οποία προβάλλονται με τη μορφή σχηματικού διαγράμματος ράβδων, βλ. Υπολογιστής ταξιδίου - στατιστικά διαδρομής.

Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο αριστερός μοχλοδιακόπτης ρυθμίζει τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών στον πίνακα οργάνων. Το ποια μενού εμφανίζονται εξαρτάται από τη θέση κλειδιού.

Λυχνίες στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του αυτοκινήτου εμφανίζονται διάφορες λυχνίες. Οι λυχνίες χωρίζονται σε προειδοποιητικές, ενδεικτικές και πληροφοριακές.

Πίνακας οργάνων - σημασία των ενδεικτικών λυχνιών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ενδεικτικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι το σύστημα λειτουργεί ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σφάλμα ή βλάβη.

Πίνακας οργάνων - σημασία των προειδοποιητικών λυχνιών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι προειδοποιητικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι έχει ενεργοποιηθεί μια σημαντική λειτουργία ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό σφάλμα ή βλάβη.

Επισκόπηση μενού - πίνακας οργάνων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ποια μενού εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εξαρτάται από τη θέση κλειδιού.