Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

6 Αποτελέσματα

Ασφάλειες - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Ασφάλειες - κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες που βρίσκονται κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τις λειτουργίες του συστήματος Infotainment και των καθισμάτων.

Ασφάλειες - στο χώρο του κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα προστατεύουν τις λειτουργίες του κινητήρα και των φρένων, μεταξύ άλλων.

Ασφάλειες - στο χώρο αποσκευών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες στον χώρο αποσκευών προστατεύουν το ηλεκτρικό χειρόφρενο και τις ηλεκτρικές λειτουργίες, μεταξύ άλλων.

Ασφάλειες - στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τις λειτουργίες αερόσακων και προειδοποίησης σύγκρουσης.

Ασφάλειες - στην ψυχρή ζώνη του χώρου κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες στην κρύα ζώνη του χώρου κινητήρα είναι τοποθετημένες σε αυτοκίνητα με τη λειτουργία Start/Stop.