Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

4 Αποτελέσματα

Σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο - αυτόματη λειτουργία/απενεργοποίηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαδικασία αυτόματης έναρξης του θερμαντήρα καυσίμου, εάν χρειαστεί.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα προθέρμανσης και σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα προθέρμανσης και σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Γενικές πληροφορίες για τα συστήµατα προθέρµανσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο κινητήρας πρέπει να παραμένει προθερμασμένος για να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος όταν τίθεται σε λειτουργία. Για το λόγο αυτό, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικό θερμαντήρα και θερμαντήρα καυσίμου. Αυτά τα συστήματα προθέρμανσης χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία λειτουργίας για τον κινητήρα και επαρκής θερμότητα στο χώρο επιβατών.