Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

18 Αποτελέσματα

Ελαστικά - δείκτες ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα και, έτσι, υπάγεται σε έναν συγκεκριμένο δείκτη ταχύτητας (SS - Speed Symbol).

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - διόρθωση της χαμηλής πίεσης ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή και επισημαίνει σε ποιο ελαστικό παρατηρείται. Στην αρχή η λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώμα - σταματήστε και ελέγξτε την πίεση των ελαστικών το συντομότερο δυνατό. Όταν η λυχνία ανάψει με κόκκινο χρώμα, πρέπει να σταματήσετε και να διορθώσετε την πίεση των ελαστικών αμέσως.

Ελαστικά - πίεση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ελαστικά μπορούν να έχουν διαφορετικές πιέσεις, οι οποίες μετρώνται σε bar.

Έγκριση τύπου - επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου των αισθητήρων για το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* στον πίνακα.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ελαστικά run flat*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν έχετε επιλέξει ελαστικά SST (Self Supporting run flat Tires)*, το αυτοκίνητο διαθέτει και σύστημα TPMS.

Χειμερινά ελαστικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα χειμερινά ελαστικά είναι ελαστικά σχεδιασμένα για οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

Ελαστικά - δείκτης φορτίου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο δείκτης φορτίου δείχνει την ικανότητα ενός ελαστικού να φέρει συγκεκριμένο φορτίο.

Ελαστικά - συντήρηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μεταξύ άλλων, ο σκοπός των ελαστικών είναι να παρέχουν πρόσφυση στο οδόστρωμα, να αποσβένουν τους κραδασμούς και να προστατεύουν τη ζάντα από τη φθορά.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή. Σε ορισμένες αγορές το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών είναι στάνταρ καθώς επιβάλλεται από το νόμο.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - συστάσεις

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - κατάσταση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Ελαστικά - φορά περιστροφής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.

Ελαστικά - διαστάσεις

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι διαστάσεις των τροχών (ζαντών) και των ελαστικών του αυτοκινήτου είναι συγκεκριμένες, βλ. παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ρύθμιση (επαναβαθμονόμηση)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Ελαστικά - δείκτες φθοράς πέλματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο δείκτης φθοράς πέλματος δείχνει την κατάσταση του πέλματος των ελαστικών.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.