Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

3 Αποτελέσματα

Λειτουργία ασφάλειας - προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου

Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ασφάλειας, μπορείτε να προσπαθήσετε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία εάν όλα φαίνονται φυσιολογικά και έχετε ελέγξει ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου.

Γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία ασφάλειας

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.

Λειτουργία ασφάλειας - μετακίνηση του αυτοκινήτου

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα Normal mode μετά από μηδενισμό του Λειτουργία Ασφάλειας Βλ. εγχειρίδιο μετά από προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου, μπορείτε να μετακινήσετε προσεκτικά το αυτοκίνητο εάν βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο.