Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Safety mode

3 Αποτελέσματα

Λειτουργία ασφάλειας - προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου

Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία ασφάλειας, μπορείτε να προσπαθήσετε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία εάν όλα φαίνονται φυσιολογικά και έχετε ελέγξει ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου.

Γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία ασφάλειας

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.