Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Επισκόπηση μενού

14 Αποτελέσματα

Επισκόπηση μενού - FM

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το ραδιόφωνο FM.

Επισκόπηση μενού - εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Επισκόπηση μενού - AUX

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την υποδοχή AUX.

Ήχος και πολυμέσα - επισκόπηση μενού

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στα μενού του ηχοσυστήματος πολυμέσων.

Επισκόπηση μενού - DVD Video

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το DVD Video.

Επισκόπηση μενού - iPod®

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για iPod®.

Επισκόπηση μενού - AM

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το ραδιόφωνο AM.

Επισκόπηση μενού - TV*

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την τηλεόραση.

Επισκόπηση μενού - σκληρός δίσκος (HDD)

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το σκληρό δίσκο (HDD).

Επισκόπηση μενού - USB

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για τη θύρα USB.

Επισκόπηση μενού - Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)*

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το σύστημα ραδιόφωνο DAB.

Επισκόπηση μενού - Media Bluetooth

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το σύστημα Media Bluetooth®.

Επισκόπηση μενού - CD/DVD ήχου

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για CD/DVD ήχου.

Επισκόπηση μενού - ανοικτή συνομιλία Bluetooth

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®.