Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

6 Αποτελέσματα

Εφαρμογές

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Λήψη (download) εφαρμογών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η λήψη (download) νέων εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Διαγραφή εφαρμογών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η απεγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Ενημέρωση εφαρμογών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι εφαρμογές (app) μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

video

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.