Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

8 Αποτελέσματα

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Ραδιόφωνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο στις συχνότητες AM και FM και ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB). Όταν το αυτοκίνητο είναι online, μπορείτε επίσης να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το ραδιόφωνο τίθεται σε λειτουργία από την προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης.

Αλλαγή ραδιοφωνικής συχνότητας και ραδιοφωνικού σταθμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχουν οδηγίες πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων, τη λίστα στη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων και τον ραδιοφωνικό σταθμό στην επιλεγμένη λίστα.

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το ραδιόφωνο συντάσσει αυτόματα μια λίστα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται στην περιοχή που μεταδίδει το ισχυρότερο σήμα.

Ρυθμίσεις για το ραδιόφωνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες ραδιοφώνου που μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε.

Ραδιόφωνο RDS

Ενημερώθηκε 7/9/2020

RDS (Radio Data System) σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να συντονιστεί αυτόματα στον σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Το RDS παρέχει τη δυνατότητα λήψης π.χ. πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και αναζήτησης συγκεκριμένων τύπων προγράμματος.

Ρύθμιση Αγαπημένων ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ραδιοφωνικό κανάλι στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου και στη λίστα Αγαπημένων για τη ραδιοφωνική συχνότητα (π.χ. FM). Οδηγίες πώς να προσθέτετε και να αφαιρείτε Αγαπημένα μπορείτε να βρείτε παρακάτω.