Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Σύνδεση στο διαδίκτυο

9 Αποτελέσματα

video

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου με ενεργοποιημένο το Bluetooth

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα – για παράδειγμα – να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών, να κατεβάσετε (download) λογισμικό και να επικοινωνήσετε με το Επίσημο Δίκτυο της Volvo μέσα από το αυτοκίνητο.

Διαμοιρασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το αυτοκίνητο μέσω Wi-Fi hotspot

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσής του στο διαδίκτυο* με άλλες συσκευές.

video

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου (Wi-Fi)

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνό σας και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Ρυθμίσεις για το μόντεμ αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο διαθέτει μόντεμ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αφαίρεση δικτύου Wi-Fi

Αφαίρεση ενός δικτύου που δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Τεχνολογία και ασφάλεια για το Wi-Fi

Πιθανοί τύποι δικτύου προς σύνδεση.