Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

Τηλέφωνο

9 Αποτελέσματα

Ρυθμίσεις για συσκευές Bluetooth

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Ρυθμίσεις για συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth.

video

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου με ενεργοποιημένο το Bluetooth

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Τηλέφωνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στο ενσωματωμένο σύστημα hands-free του αυτοκινήτου.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

Ρυθμίσεις για το τηλέφωνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Διαχείριση του τηλεφωνικού καταλόγου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όταν στο αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο μέσω Bluetooth, μπορείτε να διαχειριστείτε τις επαφές απευθείας από την κεντρική οθόνη.

Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Διαχείριση κλήσεων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Διαχείριση μηνυμάτων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Ρυθμίσεις για τα μηνύματα κειμένου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρυθμίσεις για τα μηνύματα κειμένου στο συνδεδεμένο τηλέφωνο.