Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Τηλέφωνο

9 Αποτελέσματα

Ρυθμίσεις για συσκευές Bluetooth

Ρυθμίσεις για συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth.

video

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου με ενεργοποιημένο το Bluetooth

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Τηλέφωνο

Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στο ενσωματωμένο σύστημα hands-free του αυτοκινήτου.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

Ρυθμίσεις για το τηλέφωνο

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Διαχείριση του τηλεφωνικού καταλόγου

Όταν στο αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο μέσω Bluetooth, μπορείτε να διαχειριστείτε τις επαφές απευθείας από την κεντρική οθόνη.

Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Διαχείριση κλήσεων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου

Διαχείριση μηνυμάτων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Ρυθμίσεις για τα μηνύματα κειμένου

Ρυθμίσεις για τα μηνύματα κειμένου στο συνδεδεμένο τηλέφωνο.