Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

6 Αποτελέσματα

Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο.

Επιλογή παράκαμψης στο σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.

Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει πληροφορίες για κυκλοφοριακά προβλήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα εμφανίζει στον χάρτη.

Εμφάνιση διακοπών κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όταν έχετε ορίσει έναν προορισμό στο σύστημα πλοήγησης, υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με τις διακοπές στην κυκλοφορία κατά μήκος της διαδρομής.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI) στο σύστημα πλοήγησης.