Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Ποιότητα αέρα

6 Αποτελέσματα

Ποιότητα αέρα

Τα επιλεγμένα υλικά για τον χώρο επιβατών και το σύστημα καθαρισμού αέρα διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών είναι υψηλή.

Clean Zone*

Η λειτουργία Clean Zone ελέγχει και επισημαίνει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καλής ποιότητας αέρα στον χώρο επιβατών.

Clean Zone Interior Package*

Το Clean Zone Interior Package (CZIP) περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις που διατηρούν τον χώρο επιβατών ακόμη πιο καθαρό από αλλεργιογόνες και ασθματογόνες ουσίες.

Interior Air Quality System*

Το Interior Air Quality System (IAQS) είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ποιότητας αέρα που διαχωρίζει τα αέρια και τα σωματίδια ώστε να μειωθούν τα επίπεδα οσμών και ρύπων στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας αέρα*

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα αποτελεί μέρος του πλήρους αυτόματου συστήματος ποιότητας αέρα Interior Air Quality System (IAQS).

Φίλτρο χώρου επιβατών

Ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο επιβατών καθαρίζεται μέσω ενός φίλτρου.