Ανεφοδιασμός καυσίμου

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η κατανάλωση καυσίμου σε ένα όχημα μετράται σε λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 σε γραμμάρια ανά χλμ.

Επεξήγηση

γραμμάρια/km

λίτρα/100 km

Αστικός κύκλος οδήγησης

Οδήγηση εκτός πόλης

Μικτός κύκλος οδήγησης

μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Σημείωση

Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης και εκπομπών λείπουν, τότε συμπεριλαμβάνονται στο συνοδευτικό παράρτημα.

Σημείωση

Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.

V70

T4 (B4204T19)

-

-

-

-

-

-

T4 (B4204T19)

-

-

-

-

-

-

T5 (B4204T11)

211

9,0

125

5,4

156

6,7

D2 Δεν ισχύει για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T20)

-

-

-

-

-

-

D2 Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T20)

-

-

-

-

-

-

D2 Δεν ισχύει για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T20)

-

-

-

-

-

-

D2 Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T20)

-

-

-

-

-

-

D3 Δεν ισχύει για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T9)

-

-

-

-

-

-

D3 Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T9)

-

-

-

-

-

-

D3 Δεν ισχύει για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T9)

-

-

-

-

-

-

D3 Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T9)

-

-

-

-

-

-

D4 Δεν ισχύει για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T5)

-

-

-

-

-

-

D4 Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T5)

121

4,7

102

3,9

109

4,2

D4 Δεν ισχύει για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T5)

-

-

-

-

-

-

D4 Αυτό ισχύει μόνο για την έκδοση με τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. (D4204T5)

135

5,3

107

4,1

117

4,5

D4 AWD (D5244T12)

189

7,1

137

5,2

156

5,9

Η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές εκπομπών καυσαερίων στον παραπάνω πίνακα βασίζεται σε συγκεκριμένους κύκλους οδήγησηςΟι επίσημες αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου βασίζονται σε δύο τυποποιημένους κύκλους οδήγησης σε περιβάλλον εργαστηρίου ("κύκλοι οδήγησης ΕΕ") σύμφωνα με την EU Regulation no 692/2008 και 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) και UN ECE Regulation no 101. Οι κανονισμοί καλύπτουν τους κύκλους οδήγησης εντός και εκτός πόλης. - Αστικός κύκλος οδήγησης - η μέτρηση αρχίζει με την κρύα εκκίνηση του κινητήρα. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης. - Οδήγηση εκτός πόλης - το αυτοκίνητο επιταχύνει και φρενάρει σε ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 0-120 km/h. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης. - Η εκκίνηση των αυτοκινήτων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων γίνεται με 2α (ισχύει για αυτοκίνητα με ζάντες έως 18 ιντσών). Η τιμή για το μικτό κύκλο οδήγησης, η οποία αναγράφεται στον πίνακα, είναι ένας συνδυασμός οδήγησης εντός πόλης και εκτός πόλης, όπως επιβάλλεται από το νόμο. Εκπομπές CO2 - τα καυσαέρια συλλέγονται για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη διάρκεια των δύο κύκλων οδήγησης. Αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση και δίνουν την τιμή των εκπομπών CO2. της ΕΕ, που ισχύουν για αυτοκίνητα με απόβαρο στη βασική έκδοση και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Το βάρος του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον εξοπλισμό. Αυτό, σε συνδυασμό με το φορτίο του αυτοκινήτου, αυξάνει η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα. Ακολουθούν παραδείγματα:

  • Το στυλ οδήγησης του οδηγού.
  • Εάν ο πελάτης χρησιμοποιήσει ζάντες μεγαλύτερες από αυτές που τοποθετούνται ως στάνταρ στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου, η αντίσταση αυξάνεται.
  • Υψηλή ταχύτητα όταν υπάρχει μεγάλη αεροδυναμική αντίσταση λόγω του ανέμου.
  • Ποιότητα καυσίμου, οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρικές συνθήκες και κατάσταση του αυτοκινήτου.

Ακόμη και με ένα συνδυασμό των παραπάνω μπορείτε να επιτύχετε σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους κανονισμούς που παρατίθενται στοΟι επίσημες αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου βασίζονται σε δύο τυποποιημένους κύκλους οδήγησης σε περιβάλλον εργαστηρίου ("κύκλοι οδήγησης ΕΕ") σύμφωνα με την EU Regulation no 692/2008 και 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) και UN ECE Regulation no 101. Οι κανονισμοί καλύπτουν τους κύκλους οδήγησης εντός και εκτός πόλης. - Αστικός κύκλος οδήγησης - η μέτρηση αρχίζει με την κρύα εκκίνηση του κινητήρα. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης. - Οδήγηση εκτός πόλης - το αυτοκίνητο επιταχύνει και φρενάρει σε ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 0-120 km/h. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης. - Η εκκίνηση των αυτοκινήτων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων γίνεται με 2α (ισχύει για αυτοκίνητα με ζάντες έως 18 ιντσών). Η τιμή για το μικτό κύκλο οδήγησης, η οποία αναγράφεται στον πίνακα, είναι ένας συνδυασμός οδήγησης εντός πόλης και εκτός πόλης, όπως επιβάλλεται από το νόμο. Εκπομπές CO2 - τα καυσαέρια συλλέγονται για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη διάρκεια των δύο κύκλων οδήγησης. Αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση και δίνουν την τιμή των εκπομπών CO2..

Μεγάλες αποκλίσεις στην κατανάλωση καυσίμου μπορεί να παρατηρηθούν σε σύγκριση με τους κύκλους οδήγησης ΕΕΟι επίσημες αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου βασίζονται σε δύο τυποποιημένους κύκλους οδήγησης σε περιβάλλον εργαστηρίου ("κύκλοι οδήγησης ΕΕ") σύμφωνα με την EU Regulation no 692/2008 και 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) και UN ECE Regulation no 101. Οι κανονισμοί καλύπτουν τους κύκλους οδήγησης εντός και εκτός πόλης. - Αστικός κύκλος οδήγησης - η μέτρηση αρχίζει με την κρύα εκκίνηση του κινητήρα. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης. - Οδήγηση εκτός πόλης - το αυτοκίνητο επιταχύνει και φρενάρει σε ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 0-120 km/h. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης. - Η εκκίνηση των αυτοκινήτων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων γίνεται με 2α (ισχύει για αυτοκίνητα με ζάντες έως 18 ιντσών). Η τιμή για το μικτό κύκλο οδήγησης, η οποία αναγράφεται στον πίνακα, είναι ένας συνδυασμός οδήγησης εντός πόλης και εκτός πόλης, όπως επιβάλλεται από το νόμο. Εκπομπές CO2 - τα καυσαέρια συλλέγονται για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη διάρκεια των δύο κύκλων οδήγησης. Αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση και δίνουν την τιμή των εκπομπών CO2. που χρησιμοποιούνται στην πιστοποίηση του αυτοκινήτου και στους οποίους βασίζονται οι τιμές κατανάλωσης στον πίνακα.

Σημείωση

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η οδήγηση με τρέιλερ ή η οδήγηση σε μεγάλο υψόμετρο σε συνδυασμό με την ποιότητα καυσίμου αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις του αυτοκινήτου.

Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου (αέριο κίνησης - CNG) - για Bi-Fuel

Μεθάνιο

gr CO2/km

129

Βιοαέριο

gr CO2/km

41

Μικτός κύκλος οδήγησης

kg/100 km

4,5

Προδιαγραφές CNG

Τύπος

Bi-Fuel

Απόδοση, CNG

Η απόδοση ισχύος είναι η ίδια με την βενζίνη.

Επίπεδο εκπομπών

Euro 6

Σημείωση

  • Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποιότητες αερίου, καθώς και αέρια με μικρότερη περιεκτικότητα ενέργειας ή αυτονομία.
  • Η κατανάλωση καυσίμου που αναφέρεται παραπάνω ισχύει για μικτό κύκλο οδήγησης. Κατά την οδήγηση σε αστικό κύκλο ή με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη, ενώ κατά την χαλαρή οδήγηση εκτός πόλης είναι χαμηλότερη.

Σας βοήθησε αυτό;