Εκκίνηση και οδήγηση

Κλείδωμα τιμονιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η κλειδαριά του τιμονιού εμποδίζει τη διεύθυνση του αυτοκινήτου εάν π.χ. κλαπεί. Μπορεί να παρατήσετε έναν μηχανικό θόρυβο κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του τιμονιού.

Λειτουργία

  • Η κλειδαριά του τιμονιού ενεργοποιείται όταν σβήσει ο κινητήρας και ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
  • Η κλειδαριά του τιμονιού απενεργοποιείται όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στον διακόπτη ανάφλεξης

    Στα αυτοκίνητα με λειτουργία εκκίνησης χωρίς κλειδί, πρέπει να υπάρχει μόνο ένα τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο χώρο επιβατών.

    και πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE.

Σας βοήθησε αυτό;