Κιβώτιο ταχυτήτων

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι αναστολέα επιλογέα ταχυτήτων - μηχανικός και αυτόματος.

Μηχανικός αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων

M: Χειροκίνητη αλλαγή σχέσεωνΗ απεικόνιση είναι σχηματική. -

M: Χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων

Η απεικόνιση είναι σχηματική.

- "+/-"- ή λειτουργία "Sport.

Μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθερα τον επιλογέα ταχυτήτων εμπρός πίσω μεταξύ των θέσεων N και D. Οι άλλες θέσεις διαθέτουν ένα μηχανισμό ασφάλισης, τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε από το κουμπί του αναστολέα στον επιλογέα ταχυτήτων.

Εάν πατήστε το κουμπί του αναστολέα, μπορείτε να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μεταξύ των θέσεων P, R, N και D.

Αυτόματος αναστολέας αλλαγής σχέσεων

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει ειδικά συστήματα ασφαλείας:

Θέση στάθμευσης (P)

Αυτοκίνητο σταματημένο με κινητήρα σε λειτουργία:

  • Κρατήστε το πεντάλ φρένου πατημένο, ενώ μετακινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων σε άλλη θέση.

Ηλεκτρικός αναστολέας σχέσης – Shiftlock Θέση στάθμευσης (P)

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P σε άλλες θέσεις, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και το κλειδί να βρίσκεται στη θέσηII.

Shiftlock – Νεκρά (N)

Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N και το αυτοκίνητο παραμείνει σταματημένο επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον (ανεξάρτητα εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι), ο επιλογέας ταχυτήτων ασφαλίζει.

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση N σε άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και το κλειδί να βρίσκεται στη θέσηII.

Aπενεργοποίηση του αυτόματου αναστολέα αλλαγής σχέσεων

Εάν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μετακινηθεί, π.χ. λόγω αποφορτισμένης μπαταρίας, ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να μετακινηθεί από τη θέση P για να μπορέσει να κινηθεί το αυτοκίνητο.

Σηκώστε το ελαστικό κάλυμμα στο χώρο πίσω από την κεντρική κονσόλα και εντοπίστε την οπήΜπορεί να υπάρχουν 2 οπές - μία από το αποσπώμενο κλειδί και μία που στερεώνει το λαστιχένιο κάλυμμα. για το αποσπώμενο κλειδί στο κάτω μέρος του χώρου αυτού.

Αναζητήστε ένα ελατηριωτό κουμπί στο βάθος της οπής με το αποσπώμενο κλειδί - πιέστε το κουμπί με το κλειδί και κρατήστε το πατημένο.

Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P σε άλλη θέση και τραβήξτε το αποσπώμενο κλειδί προς τα πάνω.

Τοποθετήστε το λαστιχένιο κάλυμμα ξανά στη θέση του.


Σας βοήθησε αυτό;