Κιβώτιο ταχυτήτων

Κιβώτια ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν δύο τύποι κιβωτίου ταχυτήτων. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σημαντικό

Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων ελέγχεται. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, στον πίνακα οργάνων ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου. Ακολουθήστε τις συστάσεις στο μήνυμα κειμένου.


Σας βοήθησε αυτό;