Κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι η αλλαγή σχέσης μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Μοτίβο σχέσεων σε κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Μοτίβο σχέσεων σε κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις - διαφέρουν στη θέση της όπισθεν. Ανατρέξτε στο μοτίβο των σχέσεων που είναι εντυπωμένο στο μοχλό ταχυτήτων.

  • Σε κάθε αλλαγή σχέσης, πατάτε το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα.
  • Απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ του συμπλέκτη μεταξύ των αλλαγών σχέσης.

Προειδοποίηση

Ενεργοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος - η επιλογή σχέσης στο κιβώτιο δεν επαρκεί για τη συγκράτηση του αυτοκινήτου σε όλες τις περιπτώσεις.

Αναστολέας της όπισθεν

Ο αναστολέας της όπισθεν αποτρέπει την ακούσια σύμπλεξη της όπισθεν, όταν το αυτοκίνητο κινείται προς τα εμπρός.

  • Ακολουθήστε το μοτίβο αλλαγής σχέσεων στο μοχλό ταχυτήτων και αρχίστε από τη νεκρά, N πριν τον μετακινήσετε στη θέση R.
  • Επιλέγετε την όπισθεν μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Σημείωση

Με την άνω έκδοση της σειράς αλλαγής σχέσεων για το κιβώτιο 6 ταχυτήτων (βλ. προηγούμενη εικόνα) - πρώτα πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ταχυτήτων στη θέση N για να επιλεγεί η όπισθεν.


Σας βοήθησε αυτό;