Ρυμούλκηση και οδική βοήθεια

Οδική βοήθεια

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, μεταφέρεται από άλλο όχημα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε οδική βοήθεια.

Ο κρίκος ρυμούλκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβηχτεί το αυτοκίνητο επάνω σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα εάν: Η θέση του αυτοκινήτου και η απόσταση από το έδαφος καθορίζουν εάν αυτό είναι εφικτό. Εάν η κλίση του ρυμουλκού οχήματος είναι πολύ μεγάλη ή εάν η απόσταση από το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι επαρκής, τότε το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί ζημιά εάν επιχειρήσετε να το τραβήξετε χρησιμοποιώντας τον κρίκο ρυμούλκησης. Ανυψώστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τη συσκευή ανύψωσης του ρυμουλκού οχήματος εάν είναι απαραίτητο.

Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς/κανένα αντικείμενο πίσω από το ρυμουλκό όχημα κατά την ανέλκυση του αυτοκινήτου επάνω στην πλατφόρμα.

Σημαντικό

Ο κρίκος ρυμούλκησης έχει σχεδιαστεί μόνο για τη ρυμούλκηση σε δρόμους και όχι για την έλξη του αυτοκινήτου προκειμένου να ξεκολλήσει ή να ανασυρθεί από χαντάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε οδική βοήθεια.

Σημαντικό

Πρέπει να θυμάστε ότι, κατά τη μεταφορά, οι τροχοί του αυτοκινήτου πρέπει να περιστρέφονται πάντοτε προς τα εμπρός.

  • Τα αυτοκίνητα με τετρακίνηση (AWD) και ανυψωμένη μπροστινή ανάρτηση δεν πρέπει να ρυμουλκούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 70 km/h. Επίσης, δεν πρέπει να ρυμουλκούνται για απόσταση μεγαλύτερη από 50 km.

Σας βοήθησε αυτό;