Συστάσεις κατά την οδήγηση

Πέρασμα από σημεία με νερά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Διέλευση από αβαθή σημαίνει ότι το αυτοκίνητο διασχίζει δρόμο καλυμμένο με νερό. Κατά τη διέλευση από αβαθή απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Μπορείτε να διασχίσετε με το αυτοκίνητο νερά βάθους έως και 25 cm (30 cm με το XC70) με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από κανονική βάδιση. Όταν το αυτοκίνητο διασχίζει σημεία με τρεχούμενα νερά, απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Όταν περνάτε από σημεία με νερά, διατηρείτε χαμηλή ταχύτητα και μη σταματάτε το αυτοκίνητο. Όταν πλέον διασχίσετε το σημείο με νερά, πατήστε ελαφρά το πεντάλ φρένου και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα πέδησης λειτουργεί κανονικά. Το νερό και η λάσπη για παράδειγμα μπορεί να υγράνουν τις επενδύσεις τριβής (θερμουί) με αποτέλεσμα η λειτουργία πέδησης να επενεργεί με καθυστέρηση.

  • Μετά από οδήγηση σε σημεία με νερά και λάσπη, καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές του ηλεκτρικού συστήματος προθέρμανσης κινητήρα* και το σημείο σύνδεσης του κοτσαδόρου.
  • Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο σε σημεία με νερά όπου η στάθμη υπερβαίνει το μαρσπιέ - κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές βλάβες.

Σημαντικό

Εάν εισέλθει νερό στο φίλτρο αέρα, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Σε βάθος μεγαλύτερο από 25 cm (30 cm με το XC70), μπορεί να εισχωρήσει νερό στο κιβώτιο ταχυτήτων. Κάτι τέτοιο θα ελαττώσει τη λιπαντική ικανότητα των λαδιών και θα μειώσει τη διάρκεια λειτουργικής ζωής του συστήματος.

Η ζημιά σε οποιοδήποτε εξάρτημα, τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το στροβιλοσυμπιεστή, το διαφορικό ή τα εσωτερικά του μέρη, που οφείλεται σε πλημμύρα, κλείδωμα υδροστατικού συστήματος ή έλλειψη λαδιού, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν ο κινητήρας σβήσει σε νερά, μην επιχειρήσετε να τον θέσετε ξανά σε λειτουργία - το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί έξω από το νερό και να μεταφερθεί σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης στον κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;