Φόρτωση

Προστατευτικό πλέγμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το πλέγμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο ή σε τυχόν κατοικίδια να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στο χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Αναδίπλωση προς τα πάνω

Πιάστε το κάτω μέρος του προστατευτικού πλέγματος και τραβήξτε το προς τα πίσω και προς τα πάνω.

Σημαντικό

Το προστατευτικό πλέγμα δεν μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω ή κάτω όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα χώρου αποσκευών.

Τοποθέτηση/αφαίρεση

Το πλέγμα ασφαλείας συνήθως τοποθετείται μόνιμα στο αυτοκίνητο καθώς μπορεί να διπλωθεί εύκολα προς τα πάνω στην οροφή για να μην εμποδίζει, εάν χρειάζεστε περισσότερο μήκος στο χώρο αποσκευών. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το πλέγμα ασφαλείας και να το αφαιρέσετε από το αυτοκίνητο.

Για λόγους ασφαλείας, πρέπει πάντοτε να στερεώνετε και να ασφαλίζετε σωστά το πλέγμα ασφαλείας όταν το επανατοποθετείτε.

Για να μπορέσετε να τοποθετήσετε το προστατευτικό πλέγμα, πρέπει πρώτα να κατεβάσετε τις πλάτες των καθισμάτων, βλ. Καθίσματα, πίσω.

Σημείωση

Το πλέγμα ασφαλείας τοποθετείται/αφαιρείται πολύ εύκολα από τις πίσω πόρτες με τη βοήθεια δύο ατόμων.

Κατά την τοποθέτηση, η λαβή πρέπει να βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του πλέγματος, ανατρέξτε στις εικόνες.

Τοποθετήστε τη λαβή στη θέση τοποθέτησης σύμφωνα την εικόνα. Πιέστε ελαφρά τη λαβή για να μπορέσετε να τη γυρίσετε στην κατάλληλη θέση.

Πιέστε το αμορτισέρ προς το πλέγμα και ευθυγραμμίστε το πλέγμα στο σημείο στερέωσης της οροφής.

Γυρίστε τη λαβή κατά 90°. Πιέστε ελαφρά όπως δείχνει η εικόνα (1) εάν είναι απαραίτητο. Στερεώστε το πλέγμα στρέφοντας τη λαβή κατά 90°.

  • Για να αφαιρέσετε το πλέγμα, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Σας βοήθησε αυτό;