Κλειδαριές και συναγερμός

Τηλεχειριζόμενο σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα ανίχνευσης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το τηλεχειριζόμενο σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα ανίχνευσηςΜόνο σε ορισμένες αγορές και σε συνδυασμό με το Volvo On Call*. καθιστά εφικτή την ανίχνευση και τον εντοπισμό του αυτοκινήτου καθώς και την ενεργοποίηση του συστήματος ακινητοποίησης από απόσταση ώστε ο κινητήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την ενεργοποίηση του συστήματος.


Σας βοήθησε αυτό;