Λειτουργία χωρίς κλειδί

Keyless drive* - παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή τα συστήματα ελέγχου μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στις λειτουργίες Keyless του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

Σημείωση

Μην τοποθετείτε/φυλάσσετε το PCC κοντά σε κινητό τηλέφωνο ή μεταλλικό αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 10-15 cm.

Εάν παρ' όλα αυτά υπάρχουν παρεμβολές, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί και το αποσπώμενο κλειδί όπως ένα παραδοσιακό τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης, Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες.


Σας βοήθησε αυτό;