Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί διαθέτει ένα μοναδικό κωδικό. Η εκκίνηση του αυτοκινήτου είναι εφικτή μόνο εάν χρησιμοποιηθεί το σωστό τηλεχειριστήριο-κλειδί με το σωστό κωδικό.

Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser):

Μήνυμα

Ερμηνεία

Εισάγετε το κλειδί του αυτοκινήτου

Σφάλμα ανάγνωσης του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού κατά την εκκίνηση - Αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης, πιέστε το πάλι προς τα μέσα και δοκιμάστε ξανά να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Το κλειδί του αυτοκινήτου δεν βρέθηκε

Σφάλμα ανάγνωσης του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού κατά την εκκίνηση - Επαναλάβετε την προσπάθεια εκκίνησης.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται: Πιέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης και επιχειρήστε ξανά να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Σύστημα Immobilizer Επιχειρήστε νέα εκκίνηση

Σφάλμα στο σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) κατά την εκκίνηση. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται: Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Για την εκκίνηση του αυτοκινήτου, βλ. Εκκίνηση του κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;