Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Ενεργή μεγάλη σκάλα*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Ενεργή μεγάλη σκάλα ανιχνεύει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων και μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα. Το σύστημα φωτισμού επιστρέφει στη μεγάλη σκάλα όταν δεν ανιχνεύεται πλέον φως από εισερχόμενα οχήματα.

Ενεργή μεγάλη σκάλα - AHB

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα (Active High Beam - AHB) είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κάμερας στο πάνω άκρο του μπροστινού παρμπρίζ για να ανιχνεύει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων, και στη συνέχεια μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα. Η λειτουργία μπορεί επίσης να συνυπολογίσει τα φώτα του δρόμου.

Ο φωτισμός επιστρέφει στη μεγάλη σκάλα περίπου ένα δευτερόλεπτο αφότου ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον τις δέσμες προβολέων από επερχόμενα οχήματα ή τα πίσω φώτα από προπορευόμενα οχήματα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AHB όταν ο διακόπτης προβολέων βρίσκεται στη θέση (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR).

Μοχλοδιακόπτης και διακόπτης προβολέων στη θέση AUTO.

Μοχλοδιακόπτης και διακόπτης προβολέων στη θέση AUTO.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν οδηγείτε σε σκοτάδι με ταχύτητα 20 km/h ή μεγαλύτερη.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AHB, μετακινήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι έως την τερματική θέση και αφήστε τον. Τυχόν απενεργοποίηση όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη σημαίνει ότι τα φώτα ανάβουν απευθείας στη μεσαία σκάλα.

Αυτοκίνητο με αναλογικό πίνακα οργάνων

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AHB, ανάβει η λυχνία στον πίνακα οργάνων.

Όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα, στον πίνακα οργάνων ανάβει επίσης η λυχνία .

Αυτοκίνητο με ψηφιακό πίνακα οργάνων

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AHB, στον πίνακα οργάνων ανάβει η λυχνία με λευκό χρώμα.

Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, το χρώμα της λυχνίας γίνεται μπλε.

Χειροκίνητος χειρισμός

Σημείωση

Διατηρείτε την επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τον αισθητήρα της κάμερας καθαρή, χωρίς πάγο, χιόνι, θάμπωμα και βρομιά.

Μην κολλάτε και μην τοποθετείτε τίποτε στο παρμπρίζ μπροστά από τον αισθητήρα της κάμερας, διότι αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα ή να εμποδίσει τη λειτουργία ενός ή περισσότερων συστημάτων που εξαρτώνται από την κάμερα.

Εάν στην οθόνη του πίνακα οργάνων εμφανιστεί το μήνυμα Active high beam προσωρινά μη διαθέσιμη Ενεργοποιήστε χειροκίν., η εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μεσαίας σκάλας πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Ωστόσο, ο διακόπτης προβολέων μπορεί να παραμείνει στη θέση . Το ίδιο ισχύει αν εμφανίζεται το μήνυμα Οι αισθητήρες παρμπρίζ παρεμποδίζονται Βλ. εγχειρίδιο και η λυχνία . Η λυχνία σβήνει όταν εμφανίζονται αυτά τα μηνύματα.

Η λειτουργία AHB μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη π.χ. σε πυκνή ομίχλη ή έντονη βροχόπτωση. Όταν η λειτουργία AHB καταστεί διαθέσιμη ξανά ή όταν οι αισθητήρες του παρμπρίζ δεν καλύπτονται πλέον, το μήνυμα σβήνει και ανάβει η λυχνία .

Προειδοποίηση

Η λειτουργία AHB είναι ένα βοήθημα για τη χρήση της βέλτιστης φωτεινής δέσμης όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Ο οδηγός είναι αυτός(-ή) που φέρει πάντοτε την ευθύνη για τη χειροκίνητη μετάβαση ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα όταν απαιτείται από τις κυκλοφοριακές ή καιρικές συνθήκες.

Σημαντικό

Παραδείγματα περιπτώσεων που μπορεί να χρειάζεται η χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μεσαίας σκάλας:

 • Σε έντονη βροχόπτωση ή πυκνή ομίχλη
 • Σε βροχόπτωση με χαμηλές θερμοκρασίες
 • Σε χιονοθύελλες ή λασπόχιονο
 • Στο λυκόφως
 • Κατά την οδήγηση σε σημεία με ανεπαρκή φωτισμό
 • Όταν ο φωτισμός στην κυκλοφορία μπροστά από το όχημα είναι ανεπαρκής
 • Εάν υπάρχουν πεζοί πάνω ή δίπλα στο δρόμο
 • Εάν υπάρχουν αντικείμενα υψηλής ανακλαστικότητας όπως σήματα στο δρόμο
 • Όταν τα φώτα από τα επερχόμενα οχήματα εμποδίζονται π.χ. από προστατευτική μπάρα
 • Όταν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων σε δρόμους που συνδέονται με το δρόμο που κινείστε
 • Στην πλαγιά ενός λόφου ή σε κοίλωμα
 • Σε κλειστές στροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του αισθητήρα της κάμερας, βλ. Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης - περιορισμοί αισθητήρα κάμερας.


Σας βοήθησε αυτό;