Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Φώτα θέσης/στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα φώτα θέσης/στάθμευσης ανάβουν από το διακόπτη προβολέων.

Διακόπτης προβολέων στη θέση φώτων θέσης/στάθμευσης.

Διακόπτης προβολέων στη θέση φώτων θέσης/στάθμευσης.

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση για (ταυτόχρονα ανάβει ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας).

Εάν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση κλειδιού II ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, τότε ανάβουν επίσης τα φώτα πορείας ημέρας.

Όταν είναι σκοτάδι και ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών, ανάβουν τα πίσω φώτα θέσης/στάθμευσης ως ειδοποίηση για τα επερχόμενα οχήματα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται ο διακόπτης ή σε ποια θέση κλειδιού βρίσκεται το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;