Πίνακας οργάνων

Επισκόπηση μενού - πίνακας οργάνων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ποια μενού εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εξαρτάται από τη θέση κλειδιού.

Ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές μενού προϋποθέτουν να έχει εγκατασταθεί η λειτουργία και υλικό (hardware) στο αυτοκίνητο.

Αναλογικός πίνακας οργάνων

Ψηφ. ένδειξη ταχ. Θερμαντήρας * Ανεξάρτητ. θερμ. * Επιλογές TC Κατάσταση σέρβις Στάθμη λαδιού

Ορισμένοι κινητήρες.

Μηνύματα (##)

Ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται εντός παρενθέσεων.

Ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ρυθμίσεις * Θέματα Λειτ. Αντίθεση/Λειτ. Χρώμα Κατάσταση σέρβις Μηνύματα

Ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται εντός παρενθέσεων.

Στάθμη λαδιού

Ορισμένοι κινητήρες.

Θερμαντ. στάθμ. * Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου

Σας βοήθησε αυτό;