Πληροφορίες σχετικά με το Bi-Fuel

Επιθεώρηση και σέρβις του συστήματος αερίου κίνησης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα για το αέριο κίνησης πρέπει να επιθεωρείται τακτικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση

Το αέριο βρίσκεται υπό υψηλή πίεση. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να ρυθμίσετε το σύστημα αερίου ή τα συστατικά του μέρη εσείς οι ίδιοι - υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.


Σας βοήθησε αυτό;