Υγρά και λιπαντικά

Προδιαγραφές για το σύστημα κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι συνιστώμενες προδιαγραφές και ο όγκος των υγρών και των λιπαντικών στο σύστημα κλιματισμού αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Πινακίδα A/C

Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Ψυκτικό

Κινητήρας

Βάρος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

5-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας

720 G

R134a

λοιπά

800 G

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R134a. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Λάδι συμπιεστή

Κινητήρας

Όγκος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

4-κύλινδρος

60 ml

PAG SP-A2

5-κύλινδρος

110 ml

PAG SP-10


Σας βοήθησε αυτό;