Χώρος κινητήρα

Λάδι κινητήρα - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα.

Η Volvo συνιστά:

Όταν οδηγείτε υπό αντίξοες συνθήκες, βλ. Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Σημαντικό

Προκειμένου ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο πραγματοποιείται πλήρωση όλων των κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο τύπο λαδιού τόσο για την πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου και οι συνέπειες στο περιβάλλον.

Η Volvo Car Corporation αποποιείται κάθε ευθύνης στο πλαίσιο της εγγύησης εάν το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους.

Η Volvo συνιστά οι αλλαγές λαδιών να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Η Volvo χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα για την προειδοποίηση χαμηλής/υψηλής στάθμης λαδιού ή χαμηλής πίεσης λαδιού. Ορισμένες εκδόσεις κινητήρα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης λαδιού, και στη συνέχεια χρησιμοποιείται η προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων για τη χαμηλή πίεση λαδιού. Άλλες εκδόσεις διαθέτουν αισθητήρα στάθμης λαδιού, όταν ο οδηγός ενημερώνεται μέσω της προειδοποιητικής λυχνίας και μηνυμάτων κειμένων στην οθόνη. Ορισμένες εκδόσεις διαθέτουν και τα δύο συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

Αλλάζετε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνιστάται στο Βιβλίο Σέρβις και Εγγύησης.

Η χρήση λαδιού υψηλότερων προδιαγραφών από τη συνιστώμενη επιτρέπεται. Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε αντίξοες συνθήκες, η Volvo συνιστά τη χρήση λαδιού υψηλότερων προδιαγραφών, βλ. Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Για τις χωρητικότητες πλήρωσης, βλ. Λάδι κινητήρα - προδιαγραφές και όγκος.


Σας βοήθησε αυτό;