Χώρος κινητήρα

Μπαταρία - Start/Stop

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop, εκτός από την μπαταρία εκκίνησης, διαθέτουν εφεδρική μπαταρία.

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop διαθέτουν δύο μπαταρίες 12 V - μια πολύ ισχυρή μπαταρία για την εκκίνηση και μια εφεδρική μπαταρία που συμβάλλει στη διαδικασία εκκίνησης της λειτουργίας Start/Stop.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Start/Stop, βλ. Start/Stop.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία εκκίνησης του αυτοκινήτου, βλ. Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται προδιαγραφές για την μπαταρία εκκίνησης και την εφεδρική μπαταρία, αντίστοιχα, σε αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop.

Μπαταρία

Εκκίνησης, 12 V

Εφεδρική, 12 V

Χωρητικότητα κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήραΣύμφωνα με το πρότυπο EN. - CCAΑμπέρ κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα. (A)

720Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

760Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αριστεροτίμονο μοντέλο:

120Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία Start/Stop, που σβήνει τον κινητήρα μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι εντελώς σταματημένο.

170Άλλα.

Δεξιοτίμονο μοντέλο:

120

Διαστάσεις , Μ×Π×Υ (mm)

278Χ175Χ190

Αριστεροτίμονο μοντέλο:

150×90×106Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία Start/Stop, που σβήνει τον κινητήρα μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι εντελώς σταματημένο.

150×90×130Άλλα.

Δεξιοτίμονο μοντέλο:

150Χ90Χ106

Χωρητικότητα (Ah)

70

Αριστεροτίμονο μοντέλο:

8Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία Start/Stop, που σβήνει τον κινητήρα μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι εντελώς σταματημένο.

10Άλλα.

Δεξιοτίμονο μοντέλο:

8

Σημαντικό

Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας εκκίνησης, στα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop, πρέπει να τοποθετηθεί μπαταρία σωστού τύπου: EFBEnhanced Flooded Battery. στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και AGMAbsorbed Glass Mat. στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Κατά την αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας, πρέπει να τοποθετηθεί μπαταρία τύπου AGM.

Σημείωση

  • Όσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις ισχύος του αυτοκινήτου, τόσο περισσότερο πρέπει να λειτουργεί ο εναλλάκτης και να φορτιστούν οι μπαταρίες = αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
  • Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει μειωθεί κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο, τότε η λειτουργία απενεργοποιείται Start/Stop.

Προσωρινά μειωμένη λειτουργία Start/Stop λόγω υψηλής απαίτησης ισχύος σημαίνει:

  • Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία αυτόματα

    Η αυτόματη εκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη νεκρά.

    χωρίς ο οδηγός να πατήσει το πεντάλ του συμπλέκτη (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων).
  • Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία αυτόματα χωρίς ο/η οδηγός να σηκώσει το πόδι του/της από το πεντάλ φρένων (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).

Θέση των μπαταριών

A: αριστεροτίμονο αυτοκίνητο. B: δεξιοτίμονο αυτοκίνητο. (1) Μπαταρία εκκίνησηςΒλ.  για μια λεπτομερή περιγραφή της μπαταρίας εκκίνησης. (2) Εφεδρική μπαταρία.

A: αριστεροτίμονο αυτοκίνητο. B: δεξιοτίμονο αυτοκίνητο. (1) Μπαταρία εκκίνησης

Βλ. Μπαταρία εκκίνησης - γενικά για μια λεπτομερή περιγραφή της μπαταρίας εκκίνησης.

(2) Εφεδρική μπαταρία.

Η εφεδρική μπαταρία κανονικά δεν χρειάζεται περισσότερο σέρβις από την κανονική μπαταρία που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε πρόβλημα - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σημαντικό

Η λειτουργία Start/Stop του κινητήρα ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά μετά τη σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας ή φορτιστή, εάν δεν τηρηθεί η παρακάτω οδηγία:

  • Ο αρνητικός πόλος στην κύρια μπαταρία του αυτοκινήτου δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας ή φορτιστή - ως σημείο γείωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο του αυτοκινήτου.

Βλ. Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία για περιγραφή πώς πρέπει να συνδέονται τα κροκοδειλάκια των καλωδίων.

Σημείωση

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν λειτουργεί καμία ένδειξη και ουσιαστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι συνήθεις ηλεκτρικές λειτουργίες του και, κατά συνέπεια, ο κινητήρας χρειαστεί να τεθεί σε λειτουργία με εξωτερική μπαταρία ή με φορτιστή, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία Start/Stop. Τότε υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου τερματισμού λειτουργίας του κινητήρα, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία Start/Stop μπορεί να αποτύχει να θέσει αυτόματα σε λειτουργία τον κινητήρα λόγω ανεπαρκούς ισχύος της μπαταρίας.

Η μπαταρία πρέπει πρώτα να φορτιστεί για να διασφαλιστεί η επιτυχής αυτόματη εκκίνηση μετά από αυτόματο τερματισμό λειτουργίας. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι +15 °C, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον επί 1 ώρα. Σε χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης είναι 3-4 ώρες. Συνιστάται η χρήση εξωτερικού φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε συνιστάται να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Start/Stop μέχρι η μπαταρία να επαναφορτιστεί επαρκώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας εκκίνησης, βλ. Μπαταρία εκκίνησης - γενικά.


Σας βοήθησε αυτό;