Χώρος κινητήρα

Μπαταρία εκκίνησης - αντικατάσταση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μπαταρία εκκίνησης στο αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Η μπαταρία εκκίνησης είναι μια παραδοσιακή μπαταρία 12 V.

Αφαίρεση

Πρώτα απ' όλα: Βγάλτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν αγγίξετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση - αυτό συμβαίνει διότι ότι το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να αποθηκεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου.

            

Ανοίξτε τα κλιπ στο μπροστινό κάλυμμα και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λάστιχο για να απελευθερωθεί το πίσω κάλυμμα.

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα βιδώνοντάς το κατά ένα τέταρτο της περιστροφής και τραβώντας το προς τα πάνω.

Προειδοποίηση

Πρέπει να συνδέετε και να αποσυνδέετε το θετικό και το αρνητικό καλώδιο με τη σωστή σειρά.

Αποσυνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.

Αποσυνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.

Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού από την μπαταρία.

Λασκάρετε τη βίδα κρατώντας την κλέμα της μπαταρίας.

Μετακινήστε την μπαταρία στο πλάι.

Τραβήξτε την προς τα πάνω.

Τοποθέτηση

Κατεβάστε την μπαταρία μέσα στο κουτί της μπαταρίας.

Μετακινήστε την μπαταρία προς τα μέσα και στο πλάι, μέχρι να φθάσει στο πίσω άκρο του κουτιού.

Σφίξτε την κλέμα που συγκρατεί την μπαταρία.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού.

Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τόσο στην μπαταρία όσο και στο στόμιο εξόδου στο αμάξωμα.

Συνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.

Συνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.

Πιέστε προς τα μέσα το πίσω κάλυμμα. (Βλ. ενότητα "Αφαίρεση" νωρίτερα.)

Τοποθετήστε το λάστιχο. (Βλ. "Αφαίρεση").

Ευθυγραμμίστε το μπροστινό κάλυμμα και στερεώστε το με τα κλιπ. (Βλ. "Αφαίρεση").

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία εκκίνησης του αυτοκινήτου, βλ. Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία.


Σας βοήθησε αυτό;