Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - φως στο καθρεπτάκι σκιαδίου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για το καθρεπτάκι σκιαδίου βρίσκονται πίσω από το αντίστοιχο κρύσταλλο.

Αφαίρεση του κρυστάλλου του λαμπτήρα

            

Εισάγετε ένα κατσαβίδι κάτω από το κρύσταλλο του λαμπτήρα και με προσεκτικές κινήσεις ανασηκώστε τις γλωττίδες ασφάλισης στην άκρη.

Αποσπάστε το κρύσταλλο του λαμπτήρα.

Χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσίμπιδο για να τραβήξετε το λαμπτήρα έξω προς το πλάι και αντικαταστήστε τον με καινούργιο. Σημείωση! - Μη σφίξετε πολύ με το μυτοτσίμπιδο. Διαφορετικά το κρύσταλλο του λαμπτήρα μπορεί να σπάσει.

Στερέωση του κρυστάλλου του λαμπτήρα

Επανατοποθετήστε το κρύσταλλο του λαμπτήρα.

Πιέστε το για να κουμπώσει στη θέση του.


Σας βοήθησε αυτό;