Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Αυτόματη ρύθμιση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αυτόματη λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, τον κλιματισμό, την ταχύτητα του ανεμιστήρα, την ανακυκλοφορία αέρα και την κατανομή αέρα.

Εάν επιλέξετε μία ή περισσότερες μη αυτόματες λειτουργίες, η ρύθμιση των υπόλοιπων λειτουργιών εξακολουθεί να πραγματοποιείται αυτόματα. Όλες οι χειροκίνητες ρυθμίσεις απενεργοποιούνται όταν πατήσετε το AUTO. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AUTO CLIMATE.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην αυτόματη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;