Σύστημα κλιματισμού

Θέρμανση* του τιμονιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να θερμάνετε το τιμόνι μέσω του ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης.

Λειτουργία

Η θέση του κουμπιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό και την αγορά.

Η θέση του κουμπιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό και την αγορά.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για εναλλαγή ανάμεσα στις παρακάτω λειτουργίες:

Λειτουργία

Ενδεικτική λυχνία

Απενεργοποιημένη

Λυχνία στο κουμπί σβηστή

Θέρμανση

Λυχνία στο κουμπί αναμμένη

Αυτόματη θέρμανση τιμονιού

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη έναρξη θέρμανσης τιμονιού, το σύστημα θέρμανσης του τιμονιού τίθεται σε λειτουργία με την εκκίνηση του κινητήρα. Η αυτόματη έναρξη εκτελείται όταν το αυτοκίνητο είναι κρύο και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 10 °C περίπου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;