Ελαστικά

Ελαστικά - δείκτης φορτίου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο δείκτης φορτίου δείχνει την ικανότητα ενός ελαστικού να φέρει συγκεκριμένο φορτίο.

Κάθε ελαστικό έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα, ένα δείκτη φορτίου (LI). Το βάρος του αυτοκινήτου καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα που απαιτείται από τα ελαστικά. Ο δείκτης μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου αναγράφεται στον πίνακα δεικτών φορτίου.


Σας βοήθησε αυτό;