Βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αναπαραγωγή βίντεο

Η αναπαραγωγή των βίντεο γίνεται μέσω της εφαρμογής USB στην προβολή εφαρμογών.

Σύνδεση μιας πηγής (πολυ)μέσων (συσκευή USB).

Ανοίξτε την εφαρμογή USB από την προβολή εφαρμογών.

Πατήστε στον τίτλο που θέλετε να αναπαραχθεί.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Μπορεί να δυσκολευτείτε να βρείτε αρχεία βίντεο, αν η συσκευή USB περιέχει επίσης μουσικά κομμάτια και αρχεία ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να βρείτε αν μεταβείτε στο Βιβλιοθήκη και επιλέξετε την καρτέλα Βίντεο.


Σας βοήθησε αυτό;