Μπροστινό κάθισμα

Ηλεκτροκίνητο* μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ηλεκτροκίνητο* μπροστινό κάθισμα

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης. Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω. Μπορείτε να ανεβάσετε/κατεβάσετε το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος καθώς και να το ρυθμίσετε κατά μήκος*, καθώς και να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας* μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω.Ισχύει για τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων*. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας δύο κατευθύνσεων* ρυθμίζεται προς τα εμπρός/πίσω.

Η ρύθμιση του καθίσματος είναι εφικτή μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το ξεκλείδωμα της πόρτας όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Η ρύθμιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το σβήσιμο του κινητήρα.

Σημαντικό

Τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα διαθέτουν σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση, το οποίο ενεργοποιείται αν το κάθισμα μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το αντικείμενο και στη συνέχεια ρυθμίστε ξανά το κάθισμα.


Σας βοήθησε αυτό;