Προδιαγραφές για υγρά και λιπαντικά

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων – προδιαγραφές

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων – προδιαγραφές

Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων δεν χρειάζεται αλλαγή πριν παρέλθει η διάρκεια λειτουργικής ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί αλλαγή σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης,

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Συνιστώμενο υγρό μετάδοσης:

BOT 350 M3

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Συνιστώμενο υγρό μετάδοσης:

AW-1


Σας βοήθησε αυτό;