Προκαταρκτικός κλιματισμός

Προκαταρκτικός κλιματισμός*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Προκαταρκτικός κλιματισμός*

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι λειτουργία κλιματισμού η οποία, αν είναι εφικτό, επιχειρεί να δημιουργήσει ευχάριστη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία ή να ρυθμιστεί μέσω του χρονοδιακόπτη.

Η λειτουργία αξιοποιεί αρκετά συστήματα σε διαφορετικές περιπτώσεις:

  • Σε ψυχρό κλίμα, το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση* θερμαίνει τον χώρο επιβατών σε ευχάριστη θερμοκρασία.
  • Όταν έχει ζέστη, το σύστημα κλιματισμού εξαερίζει τον χώρο επιβατών αναρροφώντας αέρα απ' έξω από το αυτοκίνητο.

Σημείωση

Στη διάρκεια του προκαταρκτικού κλιματισμού του χώρου επιβατών, το αυτοκίνητο λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης και όχι η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο σύστημα κλιματισμού.


Σας βοήθησε αυτό;