Αλλαγή τροχών

Χρήση της ρεζέρβας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χρήση της ρεζέρβας*

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού από το χώρο αποθήκευσης

P5-1917-Spare tire screw

Η εικόνα είναι γενική, στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει.

Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών στη φωλεά του εφεδρικού τροχού με την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω. Ο εφεδρικός τροχός στερεώνεται με το ίδιο μπουλόνι που συνδέεται στο αμάξωμα. Το πλαίσιο αφρώδους υλικού περιέχει όλα τα εργαλεία για την αλλαγή τροχού.

Αναδιπλώστε το κάλυμμα του δαπέδου του χώρου αποσκευών προς τα πάνω.

Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης.

Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό.

Αποθήκευση του κλαταρισμένου ελαστικού

Βιδώστε ξανά τη βίδα στερέωσης που συγκρατούσε τον εφεδρικό τροχό στη θέση του.

Σημαντικό

Μην επιχειρήσετε να ξεβιδώσετε το κάτω μέρος της βίδας στερέωσης αν είναι στερεωμένη στο αμάξωμα. Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.

Αν η βίδα στερέωσης λασκάρει στο κάτω μέρος από το αμάξωμα, κάτω από τον εφεδρικό τροχό, επανατοποθετήστε την στην οπή και περιστρέψτε τη δεξιά για να την επανασυνδέσετε.

Επανατοποθετήστε τα εργαλεία στη σωστή τους θέση στο πλαίσιο αφρώδους υλικού.

Στη συνέχεια κατεβάστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών και τοποθετήστε το κλαταρισμένο ελαστικό στον χώρο αποσκευών.


Σας βοήθησε αυτό;